Szkolenia

Zapewniamy proces rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej

Projekty

Wspieramy innowacyjność, wdrażając projekty finansowane ze środków krajowych i zewnętrznych

Badania naukowe

Realizujemy badania naukowe i propagujemy wiedze w zakresie nauk prawnych i społecznych

Pomoc prawna

Zapewniamy kompleksowa obsługę prawna administracji

Wydarzenia, Wiadomości, Informacje

 • Szkolenia w Urzędzie Miasta Inowrocław

  Od stycznia 2018 r. CIAPP prowadzi cykl szkoleń w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu ramach projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w…

 • Szkolenia w Urzędzie Miasta Gniezno

  Od stycznia 2018 r. CIAPP prowadzi cykl szkoleń w Urzędzie Miasta w Gnieźnie ramach projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w…

 • Gramy z WOŚP!

  Po raz kolejny przyłączamy się do akcji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 • Wpis na listę stałych mediatorów

  Na podstawie art. 157b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, 1948, 2103, 2261, z…

 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz

  W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono ustawę z 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wyjaśniono w nim znaczenie poszczególnych przepisów oraz przedstawiono wykładnię uwzględniającą ich stosowanie w praktyce. Publikacja…

 • Publikacja na temat projektów finansowanych z NMF

  Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych, pełniący funkcję Operatora Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom…

Projekty współfinansowane ze środków unijnych

Norweski Mechanizm Finansowy

Konferencje naukowe

Niezależność

Chcemy współpracować z wszystkimi instytucjami publicznymi i prywatnymi, ale zachowujemy niezależność intelektualną i organizacyjną. Mimo nazwy, nie jesteśmy zapleczem żadnego ugrupowania politycznego, ani nie aspirujemy do tej roli. Tę samą zasadę przyjmujemy względem usług prawniczych, które świadczymy na rzecz administracji publicznej. Mówimy i piszemy tylko, co uważamy za słuszne, niezależnie, z kim współpracujemy lub kto nas wspiera.

Paweł Drembkowski Dyrektor Generalny

Nasi parterzy i beneficjenci projektów norweskich

M.in. współpracowaliśmy z…

Kontakt z nami

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych

ul. Cynamonowa 2 lok.8, 02-777 Warszawa, Polska

NIP: 5222880576 REGON: 141336446

Telefon: (+48 22) 258 21 66

Fax: (+48 22) 203 49 88

Nasze publikacje

Organ nadzoru