Szkolenia

Zapewniamy proces rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej

Projekty

Wspieramy innowacyjność, wdrażając projekty finansowane ze środków krajowych i zewnętrznych

Badania naukowe

Realizujemy badania naukowe i propagujemy wiedze w zakresie nauk prawnych i społecznych

Pomoc prawna

Zapewniamy kompleksowa obsługę prawna administracji

Wydarzenia, Wiadomości, Informacje

  • MAMY 10 LAT !!!

    28 lutego 2018 r. Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia Fundacji. W związku z tym chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania i funkcjonowania oraz ciągle…

  • Szkolenia w Urzędzie Miasta Inowrocław

    Od stycznia 2018 r. CIAPP prowadzi cykl szkoleń w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu ramach projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w…

  • Szkolenia w Urzędzie Miasta Gniezno

    Od stycznia 2018 r. CIAPP prowadzi cykl szkoleń w Urzędzie Miasta w Gnieźnie ramach projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w…

Centra Mediacji i Arbitrażu

              

 Projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nasz publikacje

Konferencje naukowe

Niezależność

Chcemy współpracować z wszystkimi instytucjami publicznymi i prywatnymi, ale zachowujemy niezależność intelektualną i organizacyjną. Mimo nazwy, nie jesteśmy zapleczem żadnego ugrupowania politycznego, ani nie aspirujemy do tej roli. Tę samą zasadę przyjmujemy względem usług prawniczych, które świadczymy na rzecz administracji publicznej. Mówimy i piszemy tylko, co uważamy za słuszne, niezależnie, z kim współpracujemy lub kto nas wspiera.

Paweł Drembkowski Dyrektor Generalny

Norweski Mechanizm Finansowy

Nasi parterzy i beneficjenci projektów norweskich

M.in. współpracowaliśmy z…

Kontakt z nami

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych

ul. Cynamonowa 2 lok.8, 02-777 Warszawa, Polska

NIP: 5222880576 REGON: 141336446

Telefon: (+48 22) 258 21 66

Fax: (+48 22) 203 49 88

Nasze publikacje

Organ nadzoru