Szkolenia

Zapewniamy proces rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej

Projekty

Wspieramy innowacyjność, wdrażając projekty finansowane ze środków krajowych i zewnętrznych

Badania naukowe

Realizujemy badania naukowe i propagujemy wiedze w zakresie nauk prawnych i społecznych

Pomoc prawna

Zapewniamy kompleksowa obsługę prawna administracji

Wydarzenia, Wiadomości, Informacje

  • Publikacja na temat projektów finansowanych z NMF

    Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych, pełniący funkcję Operatora Programu PL 15 Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi i migracjom…

  • Obsługa prawna PGLP w 2017

    Działający przy CIAPP zespół obsługi prawnej administracji publicznej rozwija i poszerza się o kolejnych klientów. Od początku 2017 r. do obsługi prawnej przejmujemy kolejne jednostki Lasów Państwowych.

  • Podniesienie sprawności bojowej jednostek realizujących zadania specjalne

    W dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbywa się kolejne szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej…

Projekty współfinansowane ze środków unijnych

Norweski Mechanizm Finansowy

Konferencje naukowe

Niezależność

Chcemy współpracować z wszystkimi instytucjami publicznymi i prywatnymi, ale zachowujemy niezależność intelektualną i organizacyjną. Mimo nazwy, nie jesteśmy zapleczem żadnego ugrupowania politycznego, ani nie aspirujemy do tej roli. Tę samą zasadę przyjmujemy względem usług prawniczych, które świadczymy na rzecz administracji publicznej. Mówimy i piszemy tylko, co uważamy za słuszne, niezależnie, z kim współpracujemy lub kto nas wspiera.

Paweł Drembkowski Dyrektor Generalny

Nasi parterzy i beneficjenci projektów norweskich

M.in. współpracowaliśmy z…

Kontakt z nami

Centralny Instytut Analiz Polityczno- Prawnych

ul. Cynamonowa 2 lok.8, 02-777 Warszawa, Polska

NIP: 5222880576 REGON: 141336446

Telefon: (+48 22) 258 21 66

Fax: (+48 22) 203 49 88

Nasze publikacje

Organ nadzoru